For Jobcentre

konsulenter med stor erfaring og netværk fra erhvervslivet
Fleksjob

Formidling af arbejde for borgere med skånebehov.

Dagpenge

Et relevant forløb for jobsøgende på dagpenge.

Kontanthjælp

Sparing og træning af borgere på kontanthjælp.

Ledige

Kurser for ledige med et struktureret forløb.

Borgere som har fået tildelt fleksjob

JobØst har stor erfaring i at formidle jobs til fleksjobbere. Vi har ligeledes et stort netværk af virksomheder som vi samarbejder med.

Det er vigtigt for os at få en god dialog med borgeren således vi bedst muligt kan matche faglige/ menneskelige kvalifikationer og skånehensyn med det nye job.

JobØst rådgiver og forbereder borgeren til samtalen med virksomheden så der er størst mulig chance for at borgeren får jobbet.

Vi arbejder efter princippet “No cure no Pay

JobØst tilbyder at reevaluere fleksjobberens arbejdsevne hvis der sker ændringer i skånehensynene – vores procedure er:

Borgere som er på dagpenge

JobØst tilbyder borgere på dagpenge et struktureret forløb som tager udgangspunkt i borgerens erfaringer og ønsker. Programmet bliver skræddersyet til den enkelte borger – ud fra nedenstående grundelementer:

Borgere som er på kontanthjælp

JobØst tilbyder at arbejde med borgere på kontanthjælp, for at få dem i job. Der vil blive lavet individuelle forløb som er tilpasset borgerens kvalifikationer og situation.

Forløbet kan se således ud:

Kurser for ledige borgere

Borgere i arbejde (13 ugers kursus) Det indebære 6 ugers forløb hvor vi arbejder med forskellige jobsøgningsteknikker med fremmøde 2 dage om ugen. Efterfulgt af en opfølgning med 7 ugers forløb hvor vi fungere som jobsøgerens personlige coach.

Jobmuligheder med Linkedin